Prodej současného a moderního umění

Galerie U Betlémské kaple se specializuje na prodej moderního a současného umění. V naší nabídce najdete všechna velká jména českého poválečného moderního umění. Pro zaměření naší prodejní galerie byla klíčová tvorba členů Skupiny 42 - Jiřího Koláře, Františka Hudečka, Františka Grosse, Ladislava Zívra nebo Kamila Lhotáka. Zejména Kolář a Hudeček jsou v našich očích zásadní osobnosti českého moderního umění.

Jako zjevení na nás v 90. letech zapůsobil objev informelu 60. let. Výstavy jako Poselství nového výrazu a Ohniska znovuzrození ovlivnila zájem o umění 60. let a způsobili i velký boom prodeje umění 60. let. V nabídce naší prodejní galerie najdete Jiřího Balcara, Vladimíra Boudníka, Mikuláše Medka nebo Roberta Piesena.

Další velkou výstavou, která měla nepochybně vliv na prodej moderního abstraktního umění, byla výstava Umění je abstrakce, která mapovala českou vizuální kulturu od 60. let. Kromě informelu se zaměřila i na československý konstruktivismus, který sehrál v českém moderním umění zcela zásadní roli. To záhy pochopil i trh s uměním a seriózní prodejní galerie se začaly zajímat i o konstruktivismus a geometrii. Byli jsme jedni z prvních, kteří se zaměřili na prodej umění Zdeňka Sýkory, Jana Kubíčka, Milana Grygara nebo Karla Malicha. Ze Zdeňka Sýkory se záhy stal nejdražší žijící autor, a to jak v malbě tak v grafice.

Prodej umění se v posledních letech stále více orientuje na současné umění. Je to očekávaná reakce na globální vývoj trhu s uměním a bylo jen otázkou času, kdy tento zájem nastane. Současné umění - malba i koncept - jsou v česku na velmi vysoké úrovni. To, že se stále nedaří proniknout na světový trh s uměním ovlivňuje řada faktorů - především dlouhodobý nezájem státních galerií o současné umění, zcela jiná úroveň světových prodejních galerií, diametrálně odlišná kupní síla v hlavních centrech současného umění, roli hraje ale i kulturní povědomí veřejnosti atd. Současné umění nás baví čím dál tím víc. Pro prodejní galerii je velkým dobrodružstvím objevovat nové talenty, být při tom, když rostou v osobnosti výtvarné scény a sledovat jejich úspěch. Představa, že se z některého mladého umělce stane nový Kupka, Šíma nebo Toyen je nesmírně vzrušující.