Wabi-sabi

v českém výtvarném umění

21/09/2016–14/10/2016

Výstava u příležitosti vydání knihy Leonarda Korena - Wabi-Sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy

Wabi-sabi je krása věcí nedokonalých, nestálých a neúplných
Je to krása věcí skromných a prostých
Krása věcí neobvyklých

Jiří Balcar, Vladimír Boudník, Jiří Černický, Eva Eisler, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Jan Kotík, Alena Kučerová, Karel Malich, Emila Medková, Ladislav Novák, Petr Pastrňák, Ivan Pinkava, Michal Ranný, Eva Sakuma, Zbyněk Sekal, František Skála, Josef Sudek, Jan Svoboda, Petr Veselý, Vincenc Vingler, Jindřich Zeithamml

Výstava Wabi-sabi v českém výtvarném umění je inspirovaná knihou Leonarda Korena Wabi-sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy, která poprvé vychází v českém překladu.
Wabi-sabi je termín užívaný převážně v kontextu japonské estetiky, filosofie a životního stylu. Ve zkratce ho lze vyložit jako přijetí věcí nedokonalých a prostých, postřehnutí a uvědomění si krásy v předmětech podléhajících zkáze nebo opotřebení vlivem přirozeného plynutí času či působením přírodních vlivů.
Vystavená díla mají sklon k jisté primitivnosti a syrovosti, projevuje se v nich rozpor vnímání krásy a dokonalosti, je pro ně příznačná elementární zkušenost s hmotou, minimalistický a k jisté formální i obsahové asymetrii tíhnoucí styl. Jejich autoři většinou wabi-sabi neznali a touto filosofií přímo ovlivněni nebyli. Přesto vytvořili díla, která mají s wabi-sabi shodné rysy, jako například intuitivní vhled a smysl pro materiál. Jejich tvorba dokáže obrátit pozornost diváka k nepatrným detailům lehce přehlédnutelné, často pomíjivé krásy.

Pohledy do expozice

Virtuální prohlídka

Vstup