Střepy snů

Toyen, Emila Medková

01/03/2007–25/03/2007

Výstava uvedena PhDr. Magdou Juříkovou. Výstava dvou vynikajících umělkyň. Toyen se narodila 21.9. 1902 Praha a zemřela 1980 v Paříži. Studovala UMPRUM v Praze (1919 - 1922, E. Dítě). 1923 členka Devětsilu. 1925 - 1929 pobývala s J. Štyrským v Paříži, 1934 založila Skupinu surrealistů v ČSR. 1947 odjela s J. Heislerem do Paříže, kde se natrvalo usadila a stala členkou Bretonovy skupiny. Emila Medková, dívčím jménem Emila Tláskalová, (19. listopadu 1928 Ústí nad Orlicí – 19. září 1985 Praha) byla jedním z nejvýznamnějších představitelů české umělecké fotografie 2. poloviny 20. století. Byla manželkou jednoho z největších českých moderních malířů Mikuláše Medka. Její tvorba byla bezprostředně spjata se surrealismem, v raném období též s okruhem mladých autorů soustředěných kolem Karla Teigeho. V letech 1947–1951 vytvářela se svým manželem soubory inscenovaných fotografií, od počátku padesátých let se pak zabývala několika volně se prolínajícími tematickými cykly, které procházely celou její tvorbou až do smrti. Na přelomu padesátých a šedesátých let se stala čelnou představitelkou tzv. informelní fotografie. Přestože své náměty nacházela především v Praze, vytvořila i obsáhlé fotografické soubory z Paříže (1966) a Itálie (1967). Život a dílo Emily Medkové je obsahem monografie, jejímž autorem je historik umění Karel Srp a Lenka Bydžovská, kurátor první její souborné výstavy z roku 2001.