Robert Hliněnský

02/06/2011–26/06/2011

Výstava představuje obrazy, jež vznikaly od počátku 60. let až do roku 1979. Vystaveny jsou akvarely a pastely, které přecházejí od redukovaného figurálního či krajinářského námětu až k absolutní lyrické tvorbě. Subtilní monochromatické obrazy tvoří jeden z vrcholů českého výtvarného umění 60. let.

Pohledy do expozice