Miloslav Chlupáč

sochy, obrazy, kresby

01/09/2009–08/11/2009

Chlupáčův dar plastického myšlení využívá trvalého napětí mezi podílem smyslových a rozumových složek při procesu vzniku sochy. Každá ponechává základní podobu archaického znaku. Odpovídá to sochařovu zámyslu, aby si výsledky trpělivé modelace podržely nenápadnost a divák mohl setrvat v dojmu, jako by se na podobě plastiky rozhodujícím způsobem zúčastnila sama příroda a její živly.
Dr. Jiří Šetlík
z rukopisu Cesty po atelierech 1977-87

Pohledy do expozice