Max Švabinský

Návrat do ráje

28/03/2013–28/04/2013

Výstava grafického díla Maxe Švabinského ukazuje, jak velkou část své tvůrčí energie vložil tento mimořádný výtvarník do grafické práce. Vystaveny jsou jeho litografie, lepty, dřevoryty, mezzotinty a suché jehly, v nichž dokazuje jak podstatný vliv mělo jeho dílo na etablování české grafiky v evropském kontextu.

Pohledy do expozice