Česká secese

12/07/2007–16/09/2007

Již tradičně se v letních měsících objevují v Galerii U Betlémské kaple díla autorů z období secese. Největší plochu expozice zabírají originální litografické plakáty Alfonse Muchy. Zastoupeny jsou nejznámější dekorativní paneau Denní doby nebo Květiny, ale i méně známé plakáty z Muchova českého období Krajinská výstava v Ivančicích nebo Pěvecké sdružení moravských učitelů. Neméně zajímavé jsou i návrhy reklamních plakátů Ludvíka Kuby – Čaj, Cikorka. Plakát Cikorka byl Kubou vyroben pro rodinu jeho spolužáka se studií v Mnichově Vasilije Kandinského. Přestože o secesi mluvíme většinou jako o období vymezeném počátkem devadesátých let 19. století a obdobím kolem roku 1910, někteří autoři, jako např. František Kupka nebo Vojtěch Preissig přetvořili secesní výtvarný projev na svůj osobitý styl, v jehož duchu tvořili ještě dlouho poté.