Alena Kučerová

06/11/2014–14/12/2014

Alena Kučerová patří k výrazným osobnostem českého výtvarného umění. Vystaveny jsou grafické listy, které vznikaly od počátku 60. let – tedy z doby, kdy autorka stále častěji využívala geometrický rast, mřížku. Vedle šrafury se v 60. letech zaměřila na základní prvek své tvorby: bod, který vznikal perforováním plechové matrice. Tuto techniku rozvinula v řadě vynikajících grafických listů, v nichž se od poloviny 60. let vrátila k figuraci, která má určité formální rysy pop artu. Z toho období zaujmou na výstavě zejména motivy koupání – práce zachycující okamžiky čirého štěstí.
Mimořádně zajímavé jsou i práce z poslední doby – tedy od poloviny 90. let až do roku 2004. Jedná se o perforované plechové matrice, které autorka barvila a adjustovala do expresivních autorských rámů. Vznikl tak soubor závěsných asambláží, v nichž podobně jako umělci spjatí s arte povera využívá i nejchudší materiály, které nalézá ve svém okolí. Namísto dírkovaných otvorů zde pracuje s body vytvořenými zatlučenými hřebíčky, pracuje s proutky, prkny a starými kartony, a vrací se i k výrazné barevnosti. 

Pohledy do expozice