Zdeněk Sýkora

Zdeněk Sýkora

1920 – 2011

Narodil se 3. února 1920 v Lounech a zemřel 12.července 2011 v Lounech. Nejprve zde vystudoval gymnázium, za války po uzavření vysokých škol v roce 1939 pracoval na železnici. Následně v roce 1940 začal malovat. Po válce studoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii na Univerzitě Karlově v Praze, kde začal roku 1947 vyučovat a v roce 1966 se stal docentem malby. V letech1967-1969 se Sýkora také realizuje v architektuře. Od roku 1985 spolupracuje ve své tvorbě s manželkou. V roce 2003 mu francouzský ministr kultury udělil titul rytíře Řádu umění a literatury. Je členem tvůrčí skupiny Křižovatka, jenž byl založen na podzim roku 1963 v Praze. Je čestným občanem města Loun. Patří ke světovým průkopníkům počítačového umění, které mělo v jeho počátcích mnoho odpůrců odmítajících spojení malby a počítače - nejen kvůli pochybnostem, že počítač by mohl vytlačit z malby veškerou citovost. Pro Sýkoru však využití umělé inteligence bylo příležitostí, jak lépe prozkoumat kombinatorické možnosti vzájemných poloh několika základních geometrických tvarů. Mohlo by se zdát, že na takovém konceptu Sýkorovy práce bychom stěží hledali něco emocionálně podloženého, což je ovšem omyl. Do Sýkorových obrazů se promítá svět v neustálém pohybu i snaha pochopit jeho zákonitosti.

foto: Tomáš Vodňanský