Zdeněk Sklenář

Zdeněk Sklenář

1910 – 1986

Zdeněk Sklenář se narodil 15.4.1910 v Leštině a zemřel 19.4.1986 v Praze.
Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Arnošta Hofbauera; studium dokončil u Zdeňka Kratochvíla roku 1939. Od roku 1943 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, později skupiny Bilance (1960) a od roku 1963 také Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Již v roce 1945 se stal asistentem (do 1950), ale teprve v roce 1968 byl jmenován profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vychoval celou řadu významných grafiků, tzv. "Sklenářovskou" školu.
Jeho počáteční tvorba stála pod vlivem J. Zrzavého (Baletka, 1935; Herečka, 1939), expresionistů, ale třeba i Amedea Modiglianiho (Akt, 1943). Posléze se jeho styl uvolňuje k imaginativní tvorbě, v níž převládá motiv krajiny (Park v noci, 1943). Zřetelná je inspirace surrealismem (Ladožské jezero, 1942; Válka, 1943) a Maxem Ernstem. Velký vliv na další tvorbu Sklenáře měla návštěva Číny a poznání východní kaligrafie, kterou převádí do oblasti abstrakce (Někde na Žluté řece, 1955-56; Čínské hory, 1956; Archaický čínský znak, 1960). Později uplatnil i evropské písmo (Římské versálky, 1958) a jeho tvorba nabývá podobu jemné lineární sítě.

foto: Karel Kuklík

CC BY-SA 4.0