Zbyněk Sedlecký

Zbyněk Sedlecký

1976

Autor s odstupem sleduje obecnou polohu vizuálního sdělování. Vnímá jeho posuny v době existující společnosti služeb založené na rychlém přenosu dat a informací. Postihuje četná kódování a šifrování vizuální řeči (nejen) směrem od výrobce ke spotřebiteli. Jako každý autor dneška, je i Sedlecký otevřený celé záplavě informací, které se k jedinci dostávají různými cestami, a jejichž konzumaci si často ani nestačí uvědomit. Za takovýchto podmínek je velmi obtížné být názorově jednoznačný, pokud autor nechce pouze prvoplánově manifestovat svůj souhlas nebo nesouhlas se stávající situací. Sedlecký jako malíř volí cestu sobě nejbližší – zkoumá celek obrazu v jeho formální výstavbě a celek sdělení v kombinaci obrazů, nebo-li jinak – v obrazovém střihu. Používá tradiční závěsný obraz stejným způsobem, jako nová média. Autorská instalace maleb se stává nedílnou součástí jejich prezentace a zároveň proměnným (variabilním) prvkem celého sdělení. Tím se malba stává otevřenou a nezávislou na vlastní malířsky pojednané ploše. Navazuje vztahy s konkrétním prostorem a pracuje s ním podle potřeby.

text: Petr Vaňous, 2009