Veronika Gabrielová

Veronika Gabrielová

1992

Veronika Gabrielová (*1992) se ve své tvorbě věnuje kresbě a jejím přesahům, ve kterých zkoumá převážně antropologické fenomény, jakými jsou například socializační procesy v soudobé společnosti a jejich vlastní hraniční pozice, které se nejpřesněji ukazují ve střetu s jinými kulturami. Čerpá ze svých vlastních prožitků a zobrazuje detaily ze svého nejbližšího okolí. Vyjadřuje se hlavně linií, která v jejím pojetí nabývá jak klasické podoby kresby tužkou nebo gelovými třpytivými pery, tak třeba i výšivky nebo textu. Absolvovala stáž na Korean National University of the Art v Soulu a v roce 2018 završila studia na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru kresby Jiřího Petrboka a Petra Vaňouse. Je zastoupena v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.