Václav Cigler

Václav Cigler

1929

Studoval na reálném gymnáziu ve Vsetíně, SOŠ v Novém Boru (1948-1951) a na VŠUP ve speciálním sklářském ateliéru prof. J. Kaplického (1951-1957). V letech 1965 až 1979 vedl ateliér se zaměřením na sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Je tvůrcem plastických skleněných objektů z broušeného skla, osvětlovadel, skleněných a kovových autorských šperků. prostorových projektů a světelných skleněných kompozic v české, slovenské i zahraniční moderní architektuře. Žije v  Praze.

foto: Jindřich Nosek

CC BY-SA 4.0