Václav Boštík

Václav Boštík

1913 – 2005

Václav Boštík se narodil 6.11. 1913 v Horním Újezdci u Litomyšle. Studoval u W. Nowaka, autor cyklů Otáčení, Pole, Prostor v kruhu aj. S J. Johnem autor Památníku obětí nacismu v Pinkasově synagoze v Praze. Člen Umělecké besedy, později UB 12. Od 1941 se účastnil kolektivních výstav s Uměleckou besedou, od 1961 s UB 12. Po počátečním období tvorby realistických obrazů zvětšovala se expresívnost autorova rukopisu až k pokraji abstrakce na konci 30. let. 1941 silný zájem o křesťanské, zejména románské a raně gotické umění, současně dochází k redukci trojrozměrného prostoru na jednotlivé plány. V následujícím desetiletí sílí zaujetí abstrakcí. Představa plochy plátna jako silového pole se rozdělila do dvou skupin: na lineární obrazy využívající symetrického členění plochy a na tvarující se shluky promodelovaných polí. Na přelomu 80. a 90. let se prohlubuje symboličnost výtvarného výrazu. Do řady katalogů samostatných i kolektivních výstav napsal literární útvary, úvahy, glosy, názory. Je zastoupen ve sbírkách NG Praha, MG Brno, GHMP, ČMVU v Praze, Menil Foundation, Houston, ve sbírkách řady OG a Státních galerií u nás a ve sbírkách moderního umění v řadě evropských států.


Zdroj: Slovník Českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava, 1999

foto: Karel Kuklík 

CC BY-SA 4.0