Stanislav Zippe

Stanislav Zippe

1943

Stanislav Zippe, tvůrce světelně kinetických plastik a světelných prostorových instalací, se narodil v roce 1943 v Hořicích v Podkrkonoší, kde také vystudoval sochařskou školu (1957-61). Patří k předním českým představitelům kinetického umění. V první polovině šedesátých let vytvářel geometrické abstraktní obrazy, rozvíjející vztahy čtverců na ploše, vyvolávající dojem rozpadajícího se systému (například Struktura z roku 1962). V šedesátých letech vytvořil návrhy na tři monumentální veřejné plastiky: z roku 1965 pochází model pro Vysokou školu zemědělskou (provedený o rok později), v roce 1967 se zúčastnil soutěže na plastiku novostavby soudu v Ústí nad Labem.