Petr Pastrňák

Petr Pastrňák

1962

Autor se věnuje malbě, tvorbě objektů a instalací. Těžiště jeho tvorby spočívá ve snaze přeformulovat tradici abstraktní malby. Pastrňákovy malby nejsou však vždy ryze nepředmětné, někdy mají určitou konkrétní ikonografii (lesy, tváře atd.). Důležitější než téma je však samotný způsob provedení díla. Nejde zde o optickou mimésis, i když určité vizuální asociace artefakty záměrně vyvolávají. Tyto asociace jsou však spíše jakýmisi vzpomínkami, fantaziemi, halucinacemi či optickými klamy. V divákově pohledu obrazy ožívají a obrací ho k těmto vnitřním zdrojům. Jedná se o hru s hranicemi percepce a recepce (tedy čistého, primárního čití a rozumějícího vnímání či interpretace viděného). Důležitým autorovým formálním nástrojem je skvrna či stopa. Obojí se snaží trochu popřít či uzávorkovat autora. Jedná se sice o gesto, ale nikoli expresivní. Spíše jde o průzkum formálních či strukturálních možností daného média. Skvrna tradičně obsahovala velký potenciál, představovala jakousi roznětku imaginace (Leonardovské skvrny na zdi apod.). Zároveň upomínala na beztvarost (v kontrastu řádu a chaosu), zneuctění či abjektivní znechucení. Autor se věnoval též instalacím s diapozitivy, které také fungovaly jako roznětka paměti či fantazie a pracovaly s patinou (která má se skvrnou mnoho společného).

Václav Hájek (Artlist.cz)