Petr Bařinka

Petr Bařinka

1979

Petr Bařinka je multimediální vizuální umělec, který absolvoval v ateliéru českého sochaře Kurta Gebauera na VŠUP v Praze a poté rozvinul své vizuální koncepce v rámci doktorandského programu v ateliéru malby prof. Ivana Csudaie v Bratislavě, kde se zabýval vizuálními schématy modernismu a digitálního obrazu. Jeho tvorba využívá celou škálu aktuálních technik od malby přes sochařství, fotografii, film, až po digitální tisk a animaci. Neustále experimentuje s různými materiály a technikami jako je vyšívání apod.

Za rozmanitostí materiálních forem jeho děl je vždy jasně rozpoznatelný autorský rukopis. Ve svém díle kombinuje zdánlivě naivní pohádkové prvky se závažnými tématy vztahující se k paměti, nevědomí, strachu, fantazii. Jinými slovy, autor realizuje obrazy, které se jemu, tak jako ostatním lidem, otiskují do paměti.

V roce 2009 se stal laureátem prestižní ceny Národní galerie v Praze NG 333 pro umělce do 33 let a v roce 2015 ho ocenila porota cenou VIG Special Invitation, udílenou v rámci umělecké soutěže ESSL ART AWARD.

text: Michal Tošner