Pavel Hošek

1976

PAVEL HOŠEK (nar. 1976 ve Zlíně) studoval v letech 1995–2001 pražskou
Akademii výtvarných umění (sochařský ateliér J. Zeithammla); 1997 a 2000
obdržel Ateliérovou cenu AVU. Roku 1999 absolvoval stáž na Staatliche
Akademie der Bildenden Künste (ateliér S. Balkenhola) v Karlsruhe. Získal
odměny v soutěžích na návrhy revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně
(2011) a památníku Jana Kašpara v Pardubicích (2013), je spoluautorem
návrhu revitalizace návsi v Želechovicích u Zlína (2014). Od roku 2003
proběhla řada jeho samostatných výstav, např.: Ústav makromolekulární
chemie AV ČR, Praha, 2003; Galerie Kai de Kai, Praha, 2004; Tělo a prostor,
Dům umění, České Budějovice, 2006; Mezi dveřmi, Galerie výtvarného
umění v Náchodě, 2011; Střet, Kabinet T, Zlín, 2014; Pomezí vědomí
(s J. Lipavským), Výklady AXA, Praha, 2017; roku 2015 vytvořil site specific
instalaci pro Broumovský klášter. Byl zastoupen na společných výstavách:
Reinraum, Düsseldorf, 2002; Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina v Kutné
Hoře, 2006; Socha 3, Wortnerův dům v Českých Budějovicích, 2007; Nic na
odiv...?, Kateřinská zahrada v Praze, 2008; My Europe, EESC v Bruselu, DOX
v Praze, 2009; Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění v Mostě,
2009; Svoz 12, kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze, 2010; Kompot,
Botanická zahrada PřF UK v Praze, 2012; Místo sochy v kostele Sv. Vavřince
v Klatovech, 2015; Socha 2, Galerie města Plzně, 2019. V současné době
pedagogicky působí na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.