Ota Janeček

Ota Janeček

1919 – 1996

Ota Janeček  se narodil 15. srpna 1919 v Pardubičkách u Pardubic a zemřel 1. červenec 1996 v Praze. Janeček byl český malíř, grafik, ilustrátor a sochař. Pracoval na návrzích textilií, keramiky a často spolupracoval i s filmem. V letech 1937-1939 vystudoval kreslení na Českém vysokém učení technickém v Praze. Potom studoval na pražské Umělecko-průmyslové škole (1941-1942). Pro nejmladší generaci je znám zejména z Čítanky, kterou ilustroval. O jeho nevšedním talentu svědčí i to, že byl několikrát vyznamenán v soutěži o nejkrásnější československou knihu roku. Jeho zájem se soustřeďoval zejména na zobrazování přírody, jeho jemná stylizace květin, ptáků, motýlů, stébel trávy připomíná svou křehkostí mistry japoských závěsných obrazů a v protikladu k tomu je jeho přesná krasebná linka, prošlá školou kubismu, velmi vhodná k vyjádření něžných tahů dívčí tváře.

Byl členem SVU Mánes a SČUG Hollar.