Miloslav Moucha

Miloslav Moucha

1942

Miloslav Moucha se narodil 25. 3. 1942 v Litvínově. 1968 emigroval do Francie. 1974-1990 působil jako profesor morfologiestruktury na École des Beaux-arts v Besanconu, vypracoval pedagogický program v této disciplíně, jenž se pak stal oficiálním státním programem. Kresbě a malbě se věnuje od 1962, výtvarné vzdělání získal soukromým studiem. Zpočátku byl ovlivněn symbolismem. V polovině 60. let začal maloval zátiší a abstraktní obrazy meditativního charakteru. V 70. letech, po odchodu do Paříže, se blíží konceptualismu. Už ve Francii se krátce zabýval akcemi na hranici instalace a performance (1972-1975), pak se vrátil k malbě. Později začal fotografovat. Snímky byly publikovány v Grohově knize Die avantgardische Kunst in OstEuropa (Německo, 1971). Díky této publikaci začal vystavovat a postupně se vrátil k malbě, jíž se opět plně věnuje od 1978. Používá elementární geometrické obrazce. Většina jeho malířských prací vychází z Bible, v níž hledá odpovědi na otázky o smyslu světa. Vytvořil cyklus ilustrací ke knize Bereschid, kde prostřednictvím abstrakce zachytil vznik světa. Působí také jako nakladatel a vydavatel bibliofilií. Od 90. let žije střídavě v jižních Čechách a ve Francii a zúčastňuje se členských výstav Umělecké besedy. Zastoupen ve sbírkách Musée ďArt Moderne de la Ville de Paris, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou v Paříži, Musée des Beaux-Arts v Besanconu, Fonds National d'Art Contemporain, Fonds Régional ďArt Contemporain de Franche-Comté, NG v Praze, Východočeské galerie umění v Pardubicích, GVU v Ostravě, SG ve Zlíně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie Klatovy - Klenová a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.