Miloš Urbásek

Miloš Urbásek

1932 – 1988

Miloš Urbásek se narodil 28.7. 1932 v Ostravě-Zábřehu v Československu, a zemřel 14. 7. 1988 v Drábsku.
Do roku 1956 působil jako letecký navigátor.
V letech 1958-1964 studoval na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě (prof. P. Matejka a prof. V. Hložník).
V r. 1960 spolu s E. Ovčáčkem zakládá a organizuje skupinu bratislavských Konfrontácií (výstavy 1961-1964), přinášejících do slovenského výtvarného umění nekonvenční postupy strukturální malby a grafiky.

Kromě domácích ocenění získal 1967 cenu Folkwang - Presse v Essene a 1969 prix d' Achat Biennale de Gravure, Ljubljana.

V roce 1969 dostal pozvání do Fordovy nadace na šestiměsíční studijní pobyt v USA, který mu československé úřady nepovolili.

Jako jeden z prvních na Slovensku se soustředil na problém geometrické abstrakce, jejíž zkoumání se stalo dlouhodobým programem jeho díla.

Originálním způsobem pracoval s vrstvenou koláží a vytvářel díla s jedinečnou technikou muchláže.

Předmětem výzkumu se brzy stala zvětšená tisková litera patkového písma a její fragmenty. Analýzu písmene O redukovaného na kruh a jeho části dovršil v monochrómatických i barevných sériích umožňujících libovolnou skladbu děl do rytmizovaných dynamických ploch.

Tuto zkušenost vícekrát využil na oživení a výtvarnou kultivaci moderní architektury.

Experimentoval s novými technologiemi - tiskem na akrylátové sklo a litým asfaltem (1971 - nádvoří Kunsthalle v Norimberku).

Od r. 1978 zkoumal přítomnost světla v geometricky strukturované vrstvené barevné hmotě v pastelech, malbách a kresbách.

Zúčastnil se četných performancí svých kolegů (s A. Mlynarčíkom) i mladší generace výtvarníků.

Od roku 1958 žil a tvořil v Bratislavě, zabýval se malbou, grafikou, kresbou, knižní ilustrací a grafickou úpravou, také monumentální tvorbou, vytvářením objektů a multiplo.