Miloš Koreček

Miloš Koreček

1906 – 1989

Miloš Koreček se narodil 26.10. 1906 v Prostějově a zemřel 21.2. 1989 v Brně. Fotograf, pedagog, ilustrátor. Studoval na Státní konzervatoři v Brně a na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Byl členem skupiny „Ra". Miloš Koreček se fotografii věnoval od počátku. Pomocí rozehřívaných fotografických desek a následně vzniklých struktur, jež zaujímaly většími či menšími detaily, vytvářel Koreček tzv. „fokalky". Vznikaly pak jakési fantazijní útvary, dotvářené zbytky původního obrazu. Jeho díla jsou zastoupena Moravské galerii v Brně a v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

foto: František Maršálek