Mikuláš Medek

Mikuláš Medek

1926 – 1974

Mikuláš Medek (1926 – 1974) patří k nejvýznamnějším českým malířům 20.století. Po ukončení Státní grafické školy (1942-44) , začal v roce 1945 studovat na Akademii výtvarného umění. Po roce však přechází na Uměleckoprůmyslovou školu k prof. F. Muzikovi, po roce pak k prof. F. Tichému, v roce 1949 byl ale ze školy vyloučen. Počátky jeho tvorby vycházejí ze surrealismu, po krátkém období magického realismu přichází „existenciální" etapa jeho tvorby, charakterizovaná figurami v iluzivním prostoru. Koncem padesátých let dochází ke geometrizaci figury, k redukci čitelného figurálního tvaru, až dospěje v šedesátých letech k období „preparovaných" obrazů.Využívá novou malířskou techniku. Pracuje s olejovými i syntetickými emaily v kombinaci s olejovou barvou.

text:  PhDr. Eva Kosáková – Medková