Michal Ranný

Michal Ranný

1946 – 1981

Michal Ranný se narodil 30. července 1946 v Brně a zemřel 6. února 1981 v Praze. Michal Ranný patřil ke generaci malířů, jejichž umělecký profil se formoval ve „šťastných“ šedesátých letech. Už v průběhu studií na Akademii výtvarných umění (1965–1971 - přípravka prof. Oldřicha Oplta a ateliér prof. Františka Jiroudka) se představil jako malíř s osobitým výtvarným pojetím, těžko se podřizujícím způsobu výuky. Od počátku bylo zřejmé, že doménou jeho díla se stane krajina, k jejímuž uchopení a ztvárnění užíval malíř hlavně tušové kresby a akvarel. Podhůří Tišnovska, kameny, moře – to jsou náměty, které sloužily Michalu Rannému k vytvoření jakýchsi archetypů, ke svébytnému lyrickému vyjádření. Zpočátku organické formy ustupují v závěru tvorby předčasně zesnulého umělce geometrickému řádu a minimalistickému projevu. Je zajímavé, že přes psychické problémy, kterými malíř od poloviny sedmdesátých let 20. století trpěl, dosáhla jeho tvorba právě v tomto období svého vrcholu v technice kreseb smývané tuše, kterými Michal Ranný obohatil proud české abstraktní a lyrické malby sedmdesátých a osmdesátých let 20. století.