Ladislav Novák

Ladislav Novák

1925 – 1999

Ladislav Novák  se narodil  4.srpna 1925 v Turnově a zemřel 1999 Třebíč. Novák byl český malíř a spisovatel. Studoval na filozofické fakultě v Praze. Byl předním českým představitelem surrealismu. Vynikl také jako básník, psal konkrétní a fónickou poezii. Ve výtvarném projevu je autorem specifické techniky tzv. froasáže. Tvorba Ladislava Nováka je neobyčejně členitá, mnohotvárná,
různorodá, hravá, mnohdy až pohádková, není ji ale možné nikam
přesně zařadit. On sám se nepřidal k žádné umělecké skupině
ani programu. Existuje mnoho podob jeho výtvarné činnosti. Stálá výstava jeho prací je otevřena v Třebíči, kde žil a tvořil po většinu svého života.