Ladislav Čepelák

Ladislav Čepelák

1924 – 2000

Narozen 25.6. 1924 ve Veltrusích, okr. Mělník. Studoval na AVU Praha u prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského. Pak byl asistentem profesora Silovského, 1964 pověřen vedením grafické dílny, 1967 jmenován docentem pro obor grafiky, 1987 profesorem. 1990 vrátil tituly zasloužilý učitel a zasloužilý umělec. Své grafické listy často řadí do cyklů, které vznikají i několik let. Využívá několika kreslířských technik, téměř vždy v černobílém provedení. V grafice dává přednost hlubotiskovým technikám. V začátcích to byl čárový lept, později akvatinta, v posledním období mezzotinta. Je jedním z autorů, kteří si své listy sami tisknou. První grafika pochází z roku 1948. Upoutal na sebe pozornost cyklem Veltruský park (1949 - 1951). Dalším cyklem jsou Krajiny z Povltaví (1952 - 1955). Strukturální pojetí představuje cyklus Slánská krajina (1961 - 1963). V polovině 60. let vznikly dva soubory obloh (1964 - 1966), zaměřených na atmosférické proměny přírody. V téže době vznikl krajinářský cyklus Tání (1964 - 1965), jehož listy jsou tištěny ze silně zaleptaných desek. Vedle monumentálního pojetí krajiny jsou tu i komorní soubory (Pavučiny, 1963 - 1966). Výrazným motivem posledních let se stala motýlí křídla. Nevyhýbá se ani ilustraci, literární díla doprovází jen volně, neilustruje děj, obsah (Ch. Bronteová - Jana Eyrová, 1967, V. Holan - Dokumenty, 1972). Známé jsou i jeho monumentální realizace. Za svého působení vychoval celou řadu mladých grafiků, kteří se k němu po letech hlásí jako k člověku, který je seznámil dokonale se základy grafického řemesla. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP, v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Zdroj: Slovník Českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava, 1999