Karel Černý

Karel Černý

1910 – 1960

Krátce po jeho narození se rodina přestěhovala do Prahy. Po vyučení mechanikem docházel do večerních kursů kreslení na dělnické škole. Roku 1933 byl přijat na AVU v Praze, absolvoval u profesora Jakuba Obrovského roku 1938. O dva roky později se stal členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V jeho díle pozorujeme zpočátku expresívní vliv Edvarda Muncha, ale také kubismu Bohumila Kubišty se zjednodušením tvarů a kubizující deformitou figur. Z námětů jeho maleb je cítit osamělost člověka ve světě a lidí mezi lidmi. Procítěné obrazy milenců v nočních kavárnách jsou plné tesknoty a melancholie. Kompozice malované v období okupace jsou ještě tklivější a existenciálně vyhraněnější. Teprve po válce na pobytech v Paříži se jeho paleta rozjasnila a malíř se začal radostněji zabývat tematikou všedního života.