Kamil Lhoták

Kamil Lhoták

1912 – 1990

Kamil Lhoták, český malíř, grafik a ilustrátor, se narodil Praze-Holešovicích 25. července 1912. Vystudoval práva, ale brzy se začal věnovat umění. Jeho umělecké začátky byly spojeny se Skupinou 42 (Jiří Kolář, František Gross, František Hudeček a další), která existovala v letech 1942-48. Skupinu spojoval zájem o poetické motivy velkoměsta a technické civilizace. Byl rovněž členem Umělecké besedy a od roku 1945 i Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Výchozím impulsem byla výstava Poezie 32 v Praze a okouzlení z prostředí městské periférie (Holešovice, Krajina 20. stol., Volání dálek). Inspiraci čerpal ze starých obrázkových časopisů, prospektů a reklamy. Na přelomu třicátých a čtyřicátých let začal ilustrovat dětské knihy. Skutečnost, že neprošel strohým profesionálním školením, dává jeho kresbám i malbám zvláštní rys citové bezprostřednosti, v obsahově bohaté kresbě se i to nejsoučasnější téma stává jakýmsi průhledem do minulosti a naopak. V široké námětové a autorské škále měli ve Lhotákově ilustraci své místo mezi jinými Arthur Ransome, Jules Verne, Arkadij Gajdar, Valentin Katajev, Ludvík Souček, Adolf Branald, Helena Šmahelová a Dorothy Sterlingová. V populárně vědecké knize vytvořil harmonické spojení ilustrační kresby s fotografií, v povídkách o dětech hledal a nacházel nové vazby a řazení ilustrací. Lhoták nevytvářel nové efekty po technické stránce, vyjadřoval se nejraději kresbou a kolorovanou kresbou, jako malíř měl blízko k ilustračnímu akvarelu, původní je jeho technika perokresby. Poprvé samostatně vystavoval v roce 1939, od roku 1946 i v zahraničí. V roce 1947 získal 1. cenu benátského bienále kresleného filmu (Atom na rozcestí). Ve 40. letech objevil v kreslených reportážích se sledem scén principy narativní figurace, rozvinuté v 60. letech (Ze života balónu). Spojitost s prvky nové figurace objevil v motivech terčů na obrazech a litografiích. Souběžnou část díla tvořila Lhotákova spolupráce s kresleným filmem. V jeho díle se objevuje několik symbolů, které lze vysledovat na mnoha kresbách i obrazech (pouštní stroj, drak-orel, terč či číslovka "9"). Mimo Lhotákovo okouzlení civilizací je důležitým motivem jeho díla člověk s handicapem. Sám byl v dětství postižený obrnou a ve svých dílech zobrazoval osudy podobně postižených. Kamil Lhoták zemřel 22. října 1990 v Praze.

foto: Karel Kuklík

CC BY-SA 4.0