Josef Zlamal

Josef Zlamal

1983

Tvorbu Josefa Zlamala charakterizuje svébytný jazyk, který pracuje s širokým spektrem referencí, včetně středověkého umění (Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer, Lucas Cranach), expresionismu (Otto Dix, George Grosz, Alfred Kubín), němého filmu (Fritz Lang, Carl Theodor Dreyer, Sergei Eisenstein) a literatury (Karel Čapek, Friedrich Dürrenmatt, Thomas Bernhard).
Díla Josefa Zlamala jsou prezentována v kontextu současných i světových klasiku (Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner, Arnulf Rainer, Jiri Georg Dokoupil, Slawomir Elsner nebo George Grosz), stejně jako v klíčových muzejích, Power Station of Art v Šanghaji nebo Museum der bildeden Künste v Lipsku, v jehož sbírce je autor zastoupen od roku 2017 (jeho dílo je prezentováno ve stálé výstavě v kontextu autorů Lucase Cranacha a Hanse Baldunga Griena).
Nově se Zlamalova tvorba stala součástí největší turecké sbírky - Elgiz Collection. Silné zastoupení má autor v privátních sbírkách ve Švýcarsku, kde působí intenzivně od roku 2016 (v Curychu  a Churu). V České republice můžeme autorovu tvorbu najít např. ve sbírce COLLETT Prague | Munich, která v roce 2015 získala autorův ikonický kresebný triptych o rozměrech 140 x 300 cm.
Zlamalovým materiálem je ruční papír, dřevo a tuš, které uplatňuje ve své tvorbě ve formě projevu, který se pohybuje na rozhraní kresby a malby. Stejně tak, ale v jeho portfoliu mužeme objevit plastiku, instalace a nebo video, které vznikají ve spolupráci se sochařem Richardem Stiplem.
Josef Zlamal (*1983) tvoří a žije mezi Londýnem, Churem a Prahou.