Jonáš Czesaný

Jonáš Czesaný

1972

Malíř Jonáš Czesaný (1972), absolvent pražské AVU, ateliéru malby (prof. F. Hodonský) a grafiky (prof. V. Kokolia), patří mezi generaci umělců nastupujících na českou uměleckou scénu na přelomu století. Nejranější autorovy práce, ještě z doby studia, se vyrovnávají s tématem krajiny. Během pobytu v grafickém ateliéru si Czesaný osvojuje kresbu a jejím prostřednictvím se začíná zajímat více o figuru a předmětnost. První ucelenější obrazové soubory jsou založeny na námětech inspirovaných z časopiseckých a fotografických předloh. Autor vytváří podivně bizarní svět, v němž hraje nejprve důležitou roli smysl pro grotesknost (cyklus Koupačky, cyklus Hymny, Black & White) , absurditu a černý humor (soubor Fisch & Fishes), později spíše melancholie a skepse ( cyklus Broučci). Výběr z malířského díla prezentoval Jonáš Czesaný na dvojvýstavě ve Veletržním paláci v roce 2005 (společně s Jakubem Špaňhelem). K výstavě vydala Národní galerie katalog menšího rozsahu. Velkoformátovými obrazy Holešovic z poslední doby se Czesaný obrací k místům svého pražského bydliště. Portrétuje holešovickou moderní zástavbu a zkoumá její tvarová a měřítková specifika (Veletržák, 2006). Malířskými prostředky vstupuje do „životního ghetta" daného podmínkami a dlouhodobou existenční symbiózou (Věžák, 2006). Je to „prožitá" pražská čtvrť, kde zůstalo stráveno mnoho vzácného času. V detailech se reflexe Holešovic ozývá i v cyklu Holubů (2006). Podobizny jednotlivých ptačích poddruhů ironizuje Czesaný názvy (Plebejec, Aristokrat, oba 2006) a vyjadřuje jim tak individuálně cítěné sympatie či averze.

text: Petr Vaňous, 2008