Jiří Kovanda

Jiří Kovanda

1953

Jiří Kovanda se narodil 1. května 1953 v Praze. Kovanda patří dnes k nejznámějším českým konceptuálním umělcům. V sedmdesátých letech bez znalosti zahraničního kontextu začal se svými akcemi ve veřejném prostoru, které měly vždy jen několik pozvaných diváků, díky nimž jsou dnes zdokumentovány. Kovandova práce vychází z jeho osobního vztahu k umění. Tvoří poměrně spontánně na základě nalezených materiálů, v reakcích na konkrétní situace. Na přelomu 80. a 90. let koketuje v malovaných obrazech, kresbách a kolážích s novými postmoderními tezemi. Vždy tak ale činí s ironickým odstupem, s pokorou a zvědavostí. Některými svými objekty, které vznikly kombinacemi chudých materiálů, dal vzniknout pojmu „jako Kovanda“, jenž se v dějinách umění u nás uchytí. Svými lidskými i tvůrčími přístupy ovlivnil i mladší generace umělců, kteří ho velmi respektují. Také zahraniční scéna Kovandu uznává, je zván na řadu prestižních přehlídek a výstav, jeho díla jsou zastoupena v důležitých sbírkách.

foto: Lukáš Bíba