Jiří John

Jiří John

1923 – 1972

Jiří John  se narodil 6. listopadu 1923 v Třeši a zemřel 22. června 1972 v  Praze. John byl český malíř a ilustrátor. Byl členem Umělecké besedy, skupiny UB 12 a sdružení Hollar. Manžel Adrieny Šimotové.

Pocházel z chudé venkovské rodiny. Za 2. světové války se učil zámečníkem a instalatérem a pracoval ve venkovské továrně. Do Prahy na výtvarnou školu se dostal až ve dvaadvaceti letech. Studoval na Státní grafické škole (Z. Balaš), v letech 1946 – 1951 na VŠUP (J. Kaplický).

Významně se prosadil také jako ilustrátor a rovněž spolupracoval s architekty → Pinkasova synagoga, památník židovským obětem nacismu (spolupráce s V. Boštíkem). Od roku 1963 učil na pražské Akademii výtvarných umění kresbě. Ovlivněn byl především díly Jana Zrzavého a vnitřně mu byl blízký Josef Šíma. Díky svému talentu velmi brzy umělecky vyzrál. Kresbě se věnoval od mládí, maloval vodovými a později olejovými barvami. Kombinoval malbu s kresbou a výtvarně tak obohatil dějiny malířství. Kresbu později nahradil grafikou, asi proto, že vypadá definitivněji, dá se rozmnožovat, vyžaduje více práce, námahy a soustředění. Celkově je jeho tvorba stylově velmi čistá a ucelená.

foto: Karel Kuklík

CC BY-SA 4.0