Jiří Hilmar

Jiří Hilmar

1937

Jiří Hilmar se narodil 28. května 1937 v Hradci Králové. V letech 1952 - 56 studoval Vyšší školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Richarda Pípala. V roce 1967 společně s Tomášem Rajlichem, Radkem Kratinou, Miroslavem Vystrčilem a teoretikem Arsénem Pohribným založil Klub konkretistů. V roce 1969 přesídlil do Spolkové republiky Německo, kde v uměleckém sídlišti Die Künstlersiedlung Halfmannshof v Gelsenkirchenu působí dodnes. V době před emigrací a v počátcích sedmdesátých let byla jeho práce ukotvena v oblasti kinetických objektů, a zejména optických papírových reliéfů. V nich uplatňoval princip serielního řazení a striktně pravouhlého řádu. V průběhu sedmdesátých let začal Jiří Hilmar kromě papíru a kartonu uplatňovat i další materiály, jako jsou šňůry, látky a dřevo, přičemž využíval jejich významových kvalit. V roce 1974 přesídlil z Mnichova do Gelsenkirchenu, který se nachází v Porúří. V kontextu s devastovanou krajinou v centru průmyslové zóny začaly vznikat jeho dřevěné objekty. Dřevěné latě vyříznuté z kmene stromu Hilmar opět svazuje šňůrou, spojuje a klíží do nového celku. Jejich vnitřním poselstvím je volání po znovuobjevení původní jednotky mezi člověkem a přírodou. V roce 1983 spoluzaložil uměleckou skupinu Die Gruppe Gerade a v polovině 90. let absolvoval studijní pobyt v Chile. V letech 2005 až 2008 spolupracoval s univerzitou v Dortmundu.

text: Ilona Víchová

foto: Jindřich Nosek

CC BY-SA 4.0