Jiří David

Jiří David

1956

Jiří David se narodil 28. 8. 1956 v Rumburku. V roce 1973 se rodina přestěhovala do Ostravy, kde studoval na střední škole.V letech 1982 - 1987 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1983 byl spoluorganizátorem prvních Konfrontací – Výstavy mladých umělců. V roce 1985 David Jiří měl první samostatnou výstavu v Praze na Můstku. V roce 1987 se stává spoluzakladatelem skupiny Tvrdohlaví a 22. prosince toho roku se zúčastňuje první výstavy skupiny Tvrdohlaví v Lidovém domě v Praze na Vysočanech. Od roku 1995 se stává vedoucím nově koncipovaného ateliéru se součastným názvem ateliér vizuální komunikace. Ve stejném roce představuje cyklus „ Skryté podoby „( rozpůlené a znovu spojené tváře známých osobností), se kterými zaznamenal světový ohlas. V roce 1998 představuje cyklus „ Moji rukojmí“. V roce 2001 přichází s neonovým projektem trnové koruny na střeše pražského Rudolfína pod názvem Záře a v roce 2002 na tento projekt navazuje dalším neonovým projektem „Srdce na hradě“, tentokrát na Pražském hradě.
Jiří David od 2. poloviny 80. let výrazně spoluvytváří podobu i atmosféru českého umění. Svými malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů významně formoval postmoderní program na přelomu 80. a 90. let, kdy se také začal věnovat instalacím objektů a psaní textů reflektujících pozici umělce a umění ve společnosti. Jiří David se také věnuje mediální angažovanosti. Proměnlivost uměleckého vyjádření neumožňuje jednoznačné zařazení tohoto umělce. Sám o sobě říká: "Nevím co jsem; nevím co znamenám; nevím proč a pro koho dělám; neznám smysl ani důvod původu mých, mnohdy recyklovaných prací. Podezřele méně a méně je pro mne podstatné, kdo a jak porozumí smyslu mých prací, a to včetně mne samého; jsem svým vlastním cizincem. Po patnácti letech intenzivní, profesionální práce v oblasti umění, někde uprostřed Evropy, jsem ztratil jakoukoliv koherentní identitu. Pomalu a nejistě dospívám k závěru, že to pro mě není negativní, i když nevím co s tím."

foto: Jindřich Nosek

CC BY-SA 4.0