Jiří Balcar

Jiří Balcar

1929 – 1968

Jiří Balcar se narodil 26.8.1929  v Kolíně a zemřel 28.8.1968  v Praze. Balcar byl  malíř a grafik, žák F. Tichého a F. Muziky. Studoval na VŠUP v Praze. Byl členem skupiny Máj 57 a SČUG Hollar. Intelektuální vnímání světa a nesouhlas se současným stavem české kultury ho přivádějí roku 1955 do redakce časopisu Květen, který vytváří první diskusní platformu mladé tvůrčí generace. Balcarova tvorba z let 1956–1959 motivicky navazuje na civilismus Skupiny 42, formálně vychází z expresionismu. Roku 1958 se přiklání k abstrakci, která však neztrácí souvislost s předchozí tematikou.
Dílo se dotýká expresívně chápané problematiky civilismu, lettrismu a kaligrafie, od rou 1965 nové figurace, mimo jiné zahrnuje řadu výrazných knižních úprav a plakátů (užití šablonového písma).