Jaroslav Puchmertl

Jaroslav Puchmertl

1916 – 1991

Narozen 14.10.1916 v Kladně, zemřel 18.4.1991 v Praze. Zabýval se sochařskou tvorbou. Ve 40. letech se stýkal s Ottou Mizerou, Zdeňkem Lorencem, Josefem Istlerem a dalšími, pozdějšími členy skupiny Ra. Vytvářel surrealistické koláže a plastiky, cyklus fantastických hlav Hermafroditů (1942-1945) i lineární konstrukce z drátu a síťky. Zastoupen ve sbírkách AJG v Hluboké nad Vltavou.

Kolektivní výstavy: 1997 - Praha, GMPH, Český surrealismus 1929-1953-Praha, České imaginativní umění.

Literatura: Šmejkal, F.: České imaginativní umění. Galerie Rudolfinum, Praha 1996.