Jaromír Stretti Zamponi

Jaromír Stretti Zamponi

1882 – 1959

Malíř a grafik Jaromír Strretti Zamponi se narodil 11.6.1882 v Plasích u Plzně a zemřel  29. 12. 1959 v Praze. Původně malíř, záhy místo malby ho zaujala grafika, které zasvětil celý život. Soubor pražských motivů vystavený v únoru 1906 v Rudolfínu představil veřejnosti s velkým ohlasem. Barevná akvatinta jej zcela ovládla. Jeho grafické listy v této oblasti patří mezi mistrovská díla. Upoutal na sebe pozornost i souborem grafických listů, lepty a litografiemi s pražskými, pařížskými a italskými motivy s citlivým vystižením atmosféry, ale v jeho díle se objevují i oleje a pastely.