Jaromír Funke

Jaromír Funke

1896 – 1945

Jaromír Funke patří mezi světově významné průkopníky moderní fotografie. Roku 1922 se vydal na cestu k abstrakci, která vyústila v jeho vlastním uměleckém směru - "fotogenismu". Reagoval také na kubismus a vytvořil vzorová díla nové věcnosti a konstruktivismu. V průběhu 20. let akceptoval jako jeden z prvních též poetismus a surrealismus. Mezi fotografy z Čech byl ve 20. letech vedle Rösslera jedinou osobností, která se orientovala v mezinárodním kontextu avantgardní fotografie a výtvarného umění. Fotografické dění své doby ovlivňoval nejen svým dílem, ale i rozsáhlou teoretickou, kritickou, organizátorskou, redaktorskou a zejména pedagogickou činností. Jako profesor fotografie v Bratislavě a Praze měl jedinečnou možnost šířit své znalosti, a to i v době, kdy to v okolních zemích, zejména v Německu, nebylo možné. Byl nejen průkopníkem nové fotografie, ale i výrazným představitelem nového vizuálního umění vůbec. Působil snad ve všech oborech, v nichž fotografie uplatňovala své ižitné funkce. 

text: Antonín Dufek

foto: Josef Sudek