Jan Reich

Jan Reich

1942 – 2009

Jan Reich se narodil 21. května 1942 v Praze. O fotografii se zajímal od dětských let, kdy sledoval život svých prarodičů na fotografiích zasílaných ze zámoří. Koncem padesátých let vznikly první Reichovy fotografie Prahy a předznamenaly jeho budoucí zájem o historii a architekturu města. Po komunistickém převratu v roce 1948 přišla rodina o majetek, otec byl vystěhován do Sudet, kde Reich po čase fotografoval zbytky opuštěné civilizace. Po vystudování střední školy a absolvování základní vojenské služby nastoupil roku 1963 do zakázkového družstva Fotografia, kde si osvojil práci s velkoformátovou kamerou. Dále pak střídal dělnické profese a ve volném čase fotografoval na kinofilm. Roku 1964 se nechal zaměstnat v cirkuse jako dělník a kočoval dvě sezóny po Moravě a Slovensku. V roce 1965 byl Reich přijat na FAMU, během studia vznikly především fotografické soubory motivované vzpomínkami na mládí v Sudetech, zátiší a portréty. Po srpnu 1968 skončilo svobodné fotografování pro časopisy, ve zhoršující se situaci Reich odjel koncem roku 1969 do Paříže, kde intenzivně fotografoval. Po devíti měsících se vrátil zpět do normalizující se Prahy a dokončil studium na vysoké škole. Během 70. let vytrvale fotografoval svět svého dětství: pražské periferní čtvrti, vznikl tak postupně soubor Mizející Praha. Od konce 70. let se autorova tvorba zásadně změnila. Reich svou pozornost zaměřil na systematické dokumentování dávných hodnot české krajiny. Na původní dřevěné velkoformátové fotoaparáty snímal po třicet následujících let krajinu Sedlčanska nesoucí stopy uplynulých staletí. Během 80. let Reich velkoformátovými aparáty vytvořil i rozsáhlé soubory fotografií Prahy, historická místa snímal bez lidí. Po roce 1989 se Reich rozhodl nasnímat historická a duchovní místa krajiny celých Čech. Po deset let autor pořizoval dřevěným velkoformátovým fotoaparátem záběry slavných pamětihodností i míst nám téměř neznámých. Během následujících let se převážně věnoval krajině Sedlčanska a tvorbě zátiší plných tajemství a světelných kontrastů. V listopadu 2009 Jan Reich zemřel ve věku šedesáti sedmi let.