Jan Kubíček

Jan Kubíček

1927 – 2013

Jan Kubíček se narodil  30. 12. 1927 v Kolíně nad Labem a zemřel v roce 2013 v Kolíně. V letech 1948 – 1954 studoval v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a v letech 1944 – 1957 Akademii múzických umění obor scénografie. Malíř a grafik přešel od realistické malby, přes lettrismus a informel k nejradikálnějším formám geometrie. Stejně dobře se dokázal pohybovat i v oblasti fotografie a objektu. Strohá analýza řádu a systému, logika, zkoumání formy a akce. Člen skupiny Křižovatka Jan Kubíček, je jeden z nejautentičtějších z řady důležitých jmen českých racionalistů generace 60.let. Malíř a grafik Jan Kubíček patří k úzkému kruhu autorů, kteří zasvětili svou tvorbu racionálnímu geometrickému umění. Absolvoval Akademii výtvarných umění v padesátých letech a byl členem umělecké skupiny Křižovatka. Kubíček začínal jako krajinář a obdivovatel městské poetiky. Vyvinul speciální techniku šablon a prostřednictvím nápisů a znaků v obrazech prošel ojedinělou formou lettrismu až ke zcela autonomní geometrii. Od šedesátých let se systematicky zabýval nejrůznějšími geometrickými modely, jejichž možnosti a variace zkoumal. Charakteristické pro jeho obrazy a grafiky jsou linie, které zároveň oddělují barevné plochy. Podobně jako Zdeněk Sýkora hledá Kubíček možnosti konstrukce náhody. Důsledně však pracuje se základními a tedy danými geometrickými elementy, jejichž kombinace jsou nekonečné. Jan Kubíček patří vedle Sýkory, Mirvalda či Grygara k nejdůležitějším abstraktním tvůrcům u nás. Jeho díla jsou zastoupena v mnohých českých i zahraničních sbírkách. Jeho rozsáhlá grafická tvorba má vedle malířské rovnocenné postavení. Jan Kubíček byl za ni oceněn za nejlepší Grafiku roku 1999 Cenou Vladimíra Boudníka.