Jan Konůpek

Jan Konůpek

1883 – 1950

Jan Konůpek se
narodil v roce 1883 v Mladé Boleslavi, zemřel v Praze v roce 1950. Původně
studoval architekturu, tam ho ale Pavel Janák a V.V. Štech ovlivnili, aby
studoval uměleckou školu. V roce 1911 spoluzaložil skupinu symbolistních grafiků
SURSUM. Jeho grafiky jsou inspirované mystikou a vizionářstvím. Za
nejvýznamnější jsou považovány jeho díla z počátku 20. století, které jsou ovlivněné symbolismem a stylizovány dle secesní klimtovské ornamentiky. Podílel se na
ilustraci symbolistní a klasické literatury (K. J. Erben: Kytice, K. H. Mácha: Máj), vytvořil i 
samostatné grafické cykly věnované velké části české a světové literatury. Mnoho
z jeho prací byla inspirována gotickoubarokní architekturou a mystikou středověku.