František Skála

František Skála

1956

František Skála se narodil 7. února 1956 v Praze. V letech 1971 až 1975 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, obor řezbářství  a v letech 1976 až 1982  Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor filmové a televizní grafiky. Prvních významných úspěchů dosáhl jako ilustrátor dětských a získal řadu ocenění. V roce 1995 reprezentoval svými ilustracemi Českou republiku na knižním veletrhu ve Frankfurtu. Jeho kraslený seriál " Velké putování Vlase a Brady" měl být uplatněn v celovečerním animovaném filmu, na kterém pracoval několik let, projekt se však nerealizoval. Vedle ilustrace se od počátku 80. let začal prosazovat i jako sochař a tvůrce pozoruhodných objektů a instalací, a tím naplno vstoupil do podvědomí veřejnosti. Své dílo představoval nejen na samostatných výstavách, ale i na výstavách s generálními druhy ze skupiny TVRDOHLAVÍ, která postmoderně utvářela tehdejší výtvarnou scénu a jejíž byl Skála zakládajícím členem. Dále je skutečným členem tajné organizace B. K. S. (Bude konec světa), od roku 1985 komturem Řádu Zelené Berušky. Jeho široký tvůrčí záběr přesahuje hranice výtvarného umění: hraje a zpívá v Malém tanečním orchestru Universal Praha a ve skupině Finský barok. Je členem divadla Sklep a vokálního tria TROS SKETOS.

V roce 1990 obdržel četnou cenu a v následujícím roce hlavní Cenu Jindřicha Chalupeckého, kterou založil a udělije Václav Havel. Součástí této ceny je tríměsíční pobyt v Headlands Center for the Arts v San Francisku v USA.

Od roku 1992 pracoval na řešení interiérů divadelních prostorů Paláce Akropolis v Praze.

V roce 1993 byl vybrán, aby reprezentoval Českou republiku na 45. benátském bienále. Do Itálie se vydal pěšky a v českém pavilónu pak vystavil kresby z této 850 km dlouhé pouti a křehké objekty z nalezených předmětů.  Nakladatelství  Pakesch a Schlebrugge ve Vídni vydalo jeho dva cestovatelské deníky, které vystavil v roce 1996  v galerii Portikus ve Franfurtu n/M.

Jako hostující umělec pobýval na uměleckých univerzitách v Autráliii a USA.

Všechny tyto polohy uměleckých aktivit, ve kterých se pohybuje, se vyznačují vyjímečným citem pro materiál, smyslem pro humor a nespekulativním, pozitivním přístupem k tvorbě.

Účastní se mnoha výstav doma i v zahraničí a je zastoupen jak v soukromých tak veřejných sbírkách.

Zdroj: František Skála, Arbor vitae a Egon Schiele Art Centrum, Praha 2004