František Kyncl

František Kyncl

1934 – 2011

František Kyncl patří mezi nejvýznamnější české konstruktivisty. Narodil se v roce 1934, žil a pracoval v Pardubicích. Byl členem Klubu konkrétistů. Po okupaci Československa odešel do politického exilu ve Spolkové republice Německo. Vystudoval Akademii umění v Düsseldorfu a posléze se zde usadil natrvalo. Hodně se stýkal s lidmi v emigraci, jako byli Jiří Kolář, Jindřich Zeithamml, Milan Mölzer, Jan Kotík nebo Maďar Imre Kocsic. Ale podstatná byla pro jeho tvorbu i spolupráce s německými výtvarníky düsseldorfského okruhu. František Kyncl zemřel v roce 2011 v Düsseldorfu.