Emil Orlik

Emil Orlik

1870 – 1932

Emil Orlík se narodil 21. července 1870 v Praze a zemřel 28. září 1932 v Mnichově.

Od dětství kreslil a již ve škole zaplňoval karikaturami spolužáků okraje svých sešitů. Nejstarší jeho známou prací je kreslený portrét otce (1887). Starších Orlíkových prací není dochováno mnoho. V roce 1989 dokončil studium na c.k. Novoměstském německém státním gymnáziu v Praze na Příkopě. Téhož roku se pokusil složit zkoušky na mnichovskou akademii, nebyl však přijat. Vstoupil do soukromé školy Henricha Knirra v Mnichově, kde jeden a půl roku studoval figurální kresbu. V roce 1981 byl přijat na mnichovskou Akademii do malířské školy Wilhelma Lindenschmita ml. Současně navštěvuje grafickou speciálku Johanna Leonharda Raaba. V roce 1894 se vrací do Prahy a rok po svém návratu se stává členem "Spolku německých výtvarných umělců v Čechách". V letech 1896-97 působí ve společném ateliéru s Bernhardem Pankokem v Mnichově, kde se věnuje experimentům s grafickými technikami. V roce 1897 se vrací zpět do Prahy a zřizuje si "věžní ateliér" Na Smetance na Královských Vinohradech (do roku 1904). Vytváří řadu leptů i dřevořezů s motivy ze života staré Prahy, zejména Židovského Města, první exlibris, plakáty, pozvánky i volnou grafiku. V roce 1898 podnikl 11-měsíční studijní cestu do Anglie, Skotska, Holandska, Belgie a Paříže, při níž vznikla početná série pastelů. V roce 1900 se koná první samostatná výstava Emila Orlíka v Moravském uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. 23. února odjíždí z Japonska přes Čínu a Indii zpět do Prahy, kam se vrací počátkem dubna. Motivy z Japonska zpracovává v leptech a litografiích pro album "Z Japonska", které vydal vlastním nákladem v roce 1904. V roce 1902 uspořádá Krasoumná jednota Orlikovi v Rudolfinu první velkou samostatnou výstavu v Praze. Od roku 1905 působí jako profesor na Škole pro grafiku a knižní umění až do své smrti. Od roku 1906 podnikl několik studijních cest do Itálie, Francie, Španělska, Afriky a na Dálných Východ, které se projevily v jeho tvorbě. 28.září 1932 podlehl Emil Orlik v Berlíně srdeční nemoci.