Denisa Krausová

1981

Malba Denisy Krausové je silně ovlivněna počátečními studii na grafickém ateliéru, než se pro možnost větší svobody ve vlastní tvorbě rozhodla pro samotnou malbu. Můžeme tedy v jejím díle pozorovat různé grafické prvky, jako například vrstvení, šablony a kresebné detaily. Zpočátku do svých děl promítala své vlastní vzpomínky a zážitky, narace nejrůznějších, snad až podvědomých souvislostí mezi předměty a událostmi plně zaměstnávala mysl diváka. Autobiografie a fantazijní krajina náleží k prvním létům jejího díla. Nyní Denisa Krausová pracuje se symboly, pro většinu umělců tématem krajním pro svou náročnost, tedy balancování mezi uměním a patosem, které však umělkyně ve svých zátiších zvládá a její díla jsou hodnotná nejen vlastním zpracováním námětů, ale i svou estetickou a uměleckou úrovní.

zdroj: wikipedie