Dalibor Chatrný

Dalibor Chatrný

1925 – 2012

Profesor Dalibor Chatrný se narodil v roce 1925 v Brně. Po studiích na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Akademii výtvarného umění v Praze působil jako středoškolský profesor a poté do roku 1992 jako docent pražské Akademie výtvarného umění. Od roku 1992 je profesorem brněnského Vysokého učení technického a Janáčkovy akademie múzického umění.
Svou výtvarnou tvorbu zahájil expresivními dřevořezy s figurálními náměty. Od šedesátých let postupně přecházel ke geometrické grafice a reliéfům. V jeho obrazech, kresbách, frotážích, slepotiscích, kolážích a asamblážích se projevil vliv informelu. Od druhé poloviny 60. let inklinoval k nové senzibilitě, osobitě využíval podnětů konkretismu a kinetismu. Jeho typickým tématem je minimální struktura a možnosti jejích proměn v prostoru. Významné místo v jeho tvorbě mají též knižní ilustrace, např. k Homérově Iliadě, a monumentální realizace, např. v bohunickém sídlišti z roku 1982.
Dalibor Chatrný je jedním z nejdůležitějších protagonistů abstraktního umění v České republice a patří k nejvýznamnějším výtvarníkům žijícím v Brně. Jako jeden z mála českých umělců si stále udržuje schopnost experimentovat a objevovat nové tvůrčí postupy