Čestmír Janošek

Čestmír Janošek

1935 – 2019

Čestmír Janošek se narodil 23.5.1935 v Praze. Studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu, poté na AVU. Zabýval se problematikou výtvarného užití betonu v architektuře. Člen skupiny Konfrontace (1961). Věnuje se malbě, grafice, objektům a asamblážím. Od roku 1960 se účastní kolektivních výstav, od roku 1963 vystavuje samostatně. V duchu expresivního informelu s arch. K. Koubou realizoval zeď svobodárny ve Vodochodech, která byla koncem 80. let zničena. Patřil k radikálnímu křídlu neveřejných Konfrontací, poučen expresivní malbou se zabýval experimentem. K jeho novým technikám patří sazovky a mrazovky ( 60. léta). Podstatou je mrazem vzniklý obraz, který autor obtiskl. Do nich pak někdy použil dětská razítka, otisk své vlastní ruky atd. V kolážích, monotypech se blížil pop artu a nové figuraci. Vyvrcholením jeho pojetí informelu byl cyklus Centrální princip (1963-64). Pod vlivem pop artu a nového realismu tvořil koláže a asambláže z nalezených předmětů. Z papírových šablon, hadrů, provázků a drátů sestavoval reliéfy, štočky pro originální tisky. Počátkem sedmdesátých let se zabýval tvarováním umělohmotné fólie. V letech 1970-1974 uspořádal veřejné světelné meditace. V roce 1968 emigroval, žije v Kolíně nad Rýnem. Řadu let se věnuje tématu katedrály v Kolíně nad Rýnem, jejíž expresivně pojatou hmotu proměňuje abstrakcí světla v duchovní vizi. (Pocta kolínskému dómu, 1977-1992), v duchovně zaměřených dílech se objevuje světlo ve významu křesťanské symboliky (Světlo -1984, Kříž-Hostie - 1984-85). Svými díly je zastoupen v NG Praha, GHMP, ČMVU Praha, AJG Hluboká, GVU Litoměřice, Wallraf-Richartz Museum v Kolíně nad Rýnem a četných soukromých sbírkách.