Bronislava Bakule Malá

1979

BRONISLAVA BAKULE MALÁ (nar. 1979 v Pelhřimově) absolvovala
v letech 1997–2004 pražskou Akademii výtvarných umění (sochařská
škola J. Zeithammla; 2000 uskutečnila v rámci AVU stáž v grafické škole
J. Lindovského a 2001 na Staatliche Akademie der Bildenden Künste
Karlsruhe). Od roku 2002 proběhla řada jejích samostatných výstav,
např.: s A. Bébarovou, Karlos bar, Praha, 2002; Ocean Gallery, Auckland,
Nový Zéland, 2007; Divadlo Alfréd ve dvoře, Praha, 2008: Na zdi, Divadlo
Komedie, Praha, 2013; Práce, Výklady AXA, Praha, 2015; Výprodej, Divadlo
Komedie, Praha, 2016; Odkud...kam, Artotéka opatovské pobočky Městské
knihovny v Praze, 2017. Zúčastnila se řady společných výstav, např.: 281
m2, Galerie Václava Špály, Praha, 2003; Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina,
Kutná Hora, 2006; Socha 3, Wortnerův dům, AJG, České Budějovice,
2007; Vkročení do prostoru, GVU Most, 2010; Svoz 12, kostel Nejsvětějšího
Salvátora, Praha, 2010; Svoz 16, Rabasova galerie, Rakovník, 2011; Kompot,
Botanická zahrada PřF UK, Praha, 2012; Místo sochy, kostel Sv. Vavřince,
Klatovy, 2015; Socha 2, Galerie města Plzně, 2019; v letech 2005 a 2015
Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha. Je autorkou několika sochařských
realizací, např. Pamětní deska gen. Zdeňka Škarvady v Ostravě-Porubě,
2013. V letech 2004–2006 pedagogicky působila na Vyšší odborné škole
restaurátorské v Písku. Roku 2017 získala ocenění Grafika roku.