Berenika Ovčáčková

Berenika Ovčáčková

1964

Berenika Ovčáčková (1964) je známá grafička. Narodila se v Ostravě, kde složila maturitu na gymnáziu, a poté v letech 1986-1991 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru grafiky prof. Ladislava Čepeláka, a později pod pedagogickým vedením doc. Dalibora Chatrného. AVU jí poskytla komplexní seznámení se s prací v klasických grafických technikách (suchá jehla, lept, akvatinta, mezzotinta, litografie, linoryt). Po škole se začala věnovat zejména serigrafii a počítačové grafice. Kromě grafiky se zabývala také malbou. Poprvé samostatně vystavovala v roce 1993 v dnes již legendární Galerii Fronta ve Spálené ulici v Praze. Tam představila cyklus velkoplošných reliéfních leptů kombinovaných s koláží pod souborným názvem „Grotesky“, které  zobrazují významově posunuté interpretace pohádkových příběhů či spíše bajky s ironickou nadsázkou a skrytou společenskou moralitou. Od roku 2001 je členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Má za sebou více než desítku samostatných výstav, několikrát se zúčastnila serigrafických „workshopů“ na katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity (1997-2001), dále se zúčastnila VII. mezinárodního sympozia Jantarová cesta v Hradci nad Moravicí (2008), sympozia SMALT ART VÍTKOVICE 2008 a mezinárodního sympozia linorytu na Klenové (Galerie Klatovy/Klenová, 2011). Od roku 1994 se každoročně účastní soutěže Grafika roku, kterou založila a po řadu let vedla PhDr. Simeona Hošková. Tato výtvarná teoretička zařadila její práce též do putovních výstav v zahraničí pod hlavičkou Inter-Kontakt-Grafik. Další významnou akcí byla souborná putovní výstava Česká serigrafie (Praha, Ostrava, Zlín, Banská Bystrica, italské Merano / všechny v letech 1998-1999) ze sbírek katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, jejímž iniciátorem a hlavním kurátorem byl Eduard Ovčáček. V roce 2002 Berenika Ovčáčková bilancovala desetiletí své grafické práce (1992-2002) výstavami v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Galerii umění Karlovy Vary, resp. v Letohrádku Ostrov, který pod ní patří. K oběma výstavám vydala  katalog s textem PhDr. Jana Kříže a cca čtyřiceti barevnými reprodukcemi svých děl. Mimo Českou republiku samostatně vystavovala pod hlavičkou Českých center v Budapešti, Sofii, Bruselu a Kodani. V letošním roce se kromě samostatné výstavy v galerii Synagoga v Hranicích na Moravě zúčastní společných výstav v rámci oslav stoletého jubilea SČUG Hollar s názvem „Rok grafiky 2017“, které budou v Praze probíhat v Obecním domě a v Národním technickém muzeu na Letné. V soutěži Grafika roku 2016 byla letos nominována na Cenu za digitální tisk. Berenika Ovčáčková žije a pracuje v Praze.