Alžběta Skálová

Alžběta Skálová

1982

Alžběta Skálová (1982) ve své volné tvorbě pracuje s intuicí, se snem, ale hlavně se silnými vizuálními vjemy, vystupujícími zejména v krajině, přírodě, ale i v lidském světě, v rituálech, maskách. Zatímco krajina se zaplňuje přízračnými motivy domů, bílými rolemi trávy, toulajícími se kravami, je zaznamenávána ve tmě či světle, stává se hlavně impulsem pro barvu a mnohdy míří k abstrakci. Přírodní areál je více otevřen imaginativním bytostem, lesním skřítkům, fantazijně narůstajícím detailům. Její tvorba je volná ve své otevřenosti vůči vnějším a vnitřním impulsům, z nichž se pak stávají motivy další transformace tvůrčího procesu.

Kurátor výstavy ve Villa Pellé Jan Rous, 2019

foto: Michal Sváček

www.alzbetaskalova.com
https://www.facebook.com/betka.skalova